רישום וקביעת יעודים בקיבוץ

תוכנית משצ/ 22

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: רישום וקביעת יעודים בקיבוץ
מספר: משצ/ 22
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. רישום אדמות קיבוץ עין השופט והסביבה בספרי המקרקעין לפי התשריט.
2. ביטול גושים וחלקות קיימים וחלוקתם מחדש בהתאם למצב הקיים ופיתוח בעתיד.
3. קביעת יעדים ואזורים.
4. ביטול דרכים קיימות והתווית דרכים חדשות.
5. ביטול מקרקעי ייעוד והמרתם למקרקעי ציבור.
6. ביטול הוראות תוכניות קודמות בכל הנוגע לחלוקת השטח לצרכי רישום.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןיזרעאליםמגידועין השופט

תיאור המיקום:
עין השופט והסביבה.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
11420חלק
11421חלק
11422חלק
11423חלק
11424חלק
11425כל הגוש
11462חלק
11745חלק
11867חלק
11868חלק
11875חלק
11877כל הגוש
11914חלק
11915חלק
11924חלק
11926כל הגוש
11927כל הגוש
11928חלק
11929חלק
11930חלק
11931כל הגוש
11932כל הגוש
11933כל הגוש
11934חלק
11935חלק
11936חלק
11937כל הגוש
12352חלק
20320חלק
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 4889חלוקת מגרשים מחדש, רמת השופטשינוי
תוכניתג/ 4413חלוקת מגרשים מחדששינוי
תוכניתג/ 1651קבוץ עין השופטשינוי
תוכניתג/ 4259חלוקת מגרשים מחדש קיבוץ גלעדשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות02/07/1989תאריך פרסום: 02/07/1989. מס' ילקוט פרסומים: 3675. שנה עברית: התשמט .
החלטה בדיון באישור תכנית11/05/1989
פרסום להפקדה ברשומות07/03/1989תאריך פרסום: 07/03/1989. מס' ילקוט פרסומים: 3627. שנה עברית: התשמט .
פרסום להפקדה בעיתונים13/02/1989תאריך פרסום בעיתון: 12/02/1989. עיתון: עיתון יומי. תאריך פרסום בעיתון: 13/02/1989. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 12/02/1989. עיתון: מעריב.
החלטה בדיון בהפקדה29/12/1988
קבלת תכנית29/12/1988