ריתכנון אזור התעשיה נצרת

תוכנית ג/ 12846

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: ריתכנון אזור התעשיה נצרת
מספר: ג/ 12846
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תכנון מחדש לאיזור תעשיה ומלאכה זעירה הכולל 183.610 מ"ר ופירוט כל השימושים והתכליות המותרות.
1. שינוי יעוד קרקע חקלאית לתעשיה וומלאכה זעירה.
2. הקצאת שטח ציבורי פתוח.
3. הקצאת שטח למבני ציבור מעורב.
4. הסדרת מערכת דרכים באיזור.
5. מתן לגיטימציה למבנים הקיימים.
6. קביעת הנחיות לשטח הפרטי הפתוח.
7. קביעת הוראות בניה,צפיפון,מרווחי בניה,גובה בניינים ואחוזי בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןנצרתנצרתנצרת
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
16557חלק1, 10-11
16558חלק12, 8-9, 11-14
16561חלק14, 16-19, 237, 10-13, 21
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו15/09/2006
החלטה בדיון בהפקדה20/10/2004
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף15/12/2001
קבלת תכנית18/11/2001
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מתאר200401420/10/2004
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מתאר200201926/06/2002