ריתכנון אזור מגורים-עילוט

תוכנית ג/ 14410

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: ריתכנון אזור מגורים-עילוט
מספר: ג/ 14410
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
- תכנון מחדש אזור מגורים א' (3 יח"ד)
- חלוקת מגרשים.
- ביטול דרכים.
- התווית דרכים/דרך משולבת.
- הקצאת שצפ"ם.

עיקרי הוראות התכנית.

- שינוי יעוד קרקע שצ"פ לדרך.
- שינוי יעוד מאזור חקלאי לשצ"פ ולדרך משולבת.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםעילוטעילוטעילוט
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17486חלק5, 20, 22-23
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 10717יעוד שטח למגורים, שינוי למתאר, עילוטשינוי
תוכניתג/ 7215תכנית מתאר עילוטשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף24/12/2003
קבלת תכנית21/12/2003
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200400921/04/2004