ריתכנון מיקום לול בצמוד למגורים-איכסאל

תוכנית ג/ 14366

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: ריתכנון מיקום לול בצמוד למגורים-איכסאל
מספר: ג/ 14366
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד מאזור חקלאי למגורים "א" ודרך ש.צ.פ.
שינוי במיקום איזור חקלאי מיוחד (לול)

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםאכסאלאכסאלאכסאל

תיאור המיקום:
ראה תיק ג/ 14336

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
16908חלק2, 9
16927חלק50
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 7468תכנית מתאר כפר איכסאל.שינוי
תוכניתג/ 10892מבנים חקלאיים בשטח חקלאי - לול, שינוי למתאר, איכסאלשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף14/12/2003
קבלת תכנית07/12/2003