ריתכנון מיקום לול בצמוד למגורים-איכסאל

תוכנית ג/ 14336

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: ריתכנון מיקום לול בצמוד למגורים-איכסאל
מספר: ג/ 14336
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרת התכנית:
ריתכנון מיקום לול הצמוד למגורים.

עיקרי התכנית:
שינוי יעוד מאיזור חקלאי למגורים א' 1, דרך,חקלאי מיוחד א' ושינוי במיקום איזור חקלאי מיוחד (לול) .
קביעת הוראות וזכויות בנייה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםאכסאלאכסאלאכסאל
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
16908חלק2, 9
16927חלק50
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 7468תכנית מתאר כפר איכסאל.שינוי
תוכניתג/ 10892מבנים חקלאיים בשטח חקלאי - לול, שינוי למתאר, איכסאלשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות28/08/2006תאריך פרסום: 28/08/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5570. עמוד: 4763. שנה עברית: התשסו .
פרסום לאישור בעיתונים27/08/2006תאריך פרסום בעיתון: 27/08/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 25/08/2006. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 25/08/2006. עיתון: אל-סינארה.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו01/08/2006
החלטה בדיון באישור תכנית06/06/2006
החלטה בדיון בהתנגדויות06/06/2006
פרסום להפקדה ברשומות29/12/2005תאריך פרסום: 29/12/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5475. עמוד: 1070. שנה עברית: התשסו .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר26/12/2005
פרסום להפקדה בעיתונים02/12/2005תאריך פרסום בעיתון: 25/11/2005. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 27/11/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 02/12/2005. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו14/11/2005
החלטה בדיון בוולק"ח31/10/2005
החלטה בדיון בהפקדה07/07/2004
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף12/12/2003
קבלת תכנית07/12/2003