ריתכנון שכונת מגורים ומבנה ציבור, עין מאהל

תוכנית ג/ 15728

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: ריתכנון שכונת מגורים ומבנה ציבור, עין מאהל
מספר: ג/ 15728
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרות התכנית:
שינוי במערך תנועה עקב הפקעת יתר בחלקה 7 בגוש 16935.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםעין מאה'לעין מאה'ל
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
16935חלק1-3, 6, 8-9, 13, 46, 172
16941חלק39
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 7609תכנית מתאר, עין מאהלשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה07/06/2006
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף08/11/2005
קבלת תכנית30/08/2005
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200601007/06/2006