רכבל מפרץ - אוניברסיטת חיפה

תוכנית חפ/ 2120/ מכ/ 563

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: רכבל מפרץ - אוניברסיטת חיפה
מספר: חפ/ 2120/ מכ/ 563
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
- יעוד קרקע למסדרון דרך לרכבל בחפיפה ליעודי קרקע אחרים.
- הקצאת שטחים ל- 6 תחנות הרכבל.
- קביעת הנחיות להקמת עמודי הרכבל לאורך התוואי, לרבות קביעת אתרים לחלק מהעמודים.
- קביעת הוראות להסדרי גישה לתחנות הרכבל.
- קביעת הוראות בניה ופיתוח למיתקני הרכבל.
- קביעת הוראות להפקעה ולהסדרת זכויות חזקה ושימוש לצרכי הרכבל.
- קביעת גבול אזור השפעה אקוסטי לפי רגישות יעודי קרקע מאושרים.
- שינוי יעוד שטחי דרך ותעשיה לשטח ציבורי פתוח.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהחיפהחיפה
חיפהמורדות הכרמל

תיאור המיקום:
בין אזור קניון "לב המפרץ" לבין אוניברסיטת חיפה, לאורך רצועת שטח באורך של כ- 4.4 ק"מ.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10903חלק21, 24
11203חלק2-4, 10
11204חלק3
11205חלק1
11209חלק16
11210חלק4, 9
11630חלק32, 34-36
11655חלק20
11656חלק23, 62-63, 66, 68, 73
11657חלק5230-33, 36-41, 45, 48-49, 51, 53-54
11658חלק26, 31, 561, 7, 9-12, 24-25, 27, 32, 57, 59
11881חלק43-45, 130
11893חלק1, 3
12450חלק1-4
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתחפ/ 1459שדרות ההסתדרות בין צ'ק-פוסט וככר ל"משינוי
תוכניתחפ/ 1187/ בחניון אגד במורד נוה שאנן ושינוי תואי דרך מס' 2324 בגוש 11210שינוי
תוכניתחפ/ 1187(ג / 579 א') - דרך המקשרת שכונת זיו עם דרך בר-יהודהשינוי
תוכניתחפ/ 1266מורדות נתיב חן מזרחיתשינוי
תוכניתחפ/ 1975/ אמינהרת כרמל.שינוי
תוכניתחפ/ 1975מנהרות הכרמלשינוי
תוכניתחפ/ 1464קרית האוניברסיטה - בנין המדרגותשינוי
תוכניתחפ/ 1704/ א"חלוקה חדשה בצומת הקריות"שינוי
תוכניתחפ/ 1303דרך נוה-שאנן בן דורשינוי
תוכניתחפ/ 1392/ אקרית הטכניוןשינוי
תוכניתחפ/ 1650סלילת המשך דרך בר יהודהשינוי
תוכניתחפ/ 1020/ האוניברסיטת חיפה.שינוי
תוכניתחפ/ 1400/ שששטחי שירות ופטורים, חיפה.שינוי
תוכניתמכ/ 400דרך מקשרת נשר-רכס הכרמל.שינוי
תוכניתג/ 580תכנית מיתאר נשרשינוי
תוכניתחפ/ 1400תכנית המתאר של חיפהשינוי
תוכניתחפ/ 229תוכנית מתאר של העיר חיפה.שינוי
תוכניתחפ/ 286אדמות ויטלס - חואסה תוכנית מספר 286.שינוי
תוכניתחפ/ 559חלוקת אדמת ד"ר ברגן ושות' - חלק א'.שינוי
תוכניתחפ/ 933אצטדיון נוה שאנן.שינוי
תוכניתחפ/ 1392/ ב" בנין קולר " - קרית הטכניון.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים05/01/2007תאריך פרסום בעיתון: 02/01/2007. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 02/01/2007. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 05/01/2007. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 05/01/2007. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום לאישור ברשומות31/12/2006תאריך פרסום: 31/12/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5611. עמוד: 1095. שנה עברית: התשסז .
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט29/11/2006
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה21/11/2006
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו17/10/2006
החלטה בדיון במועצה הארצית14/02/2006
החלטה בדיון בהתנגדויות22/11/2005
החלטה בדיון באישור תכנית22/11/2005
פרסום להפקדה ברשומות31/08/2005תאריך פרסום: 31/08/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5432. עמוד: 3992. שנה עברית: התשסה .
פרסום להפקדה בעיתונים05/08/2005תאריך פרסום בעיתון: 03/08/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 03/08/2005. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 05/08/2005. עיתון: עיתון מקומי א.
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר28/07/2005
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט20/06/2005
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו22/05/2005
החלטה בדיון בהפקדה21/05/2003
קבלת תכנית05/09/2000
פרסום הכנת תכנית ברשומות05/09/2000תאריך פרסום: 05/09/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4915. עמוד: 4604. שנה עברית: התשס .
החלטה בבקשה לפרסום דבר הכנת תכנית10/11/1999
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות א'201101921/12/2011
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים69221/11/2006
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים29214/02/2006
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה להתנגדויות200501622/11/2005
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות א'200501709/11/2005
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים54228/07/2005
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות א'200400731/03/2004
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות א'200301524/09/2003
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות א'200300821/05/2003
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות א'200200715/04/2002
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות א'200200506/03/2002
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות א'200200223/01/2002