רכבת אשדוד - אשקלון

תוכנית ד/ 6/ 02/ 282

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית דרך
שם: רכבת אשדוד - אשקלון
מספר: ד/ 6/ 02/ 282
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. יצירת מסגרת תכנונית להרחבת רצועת המקרקעין
למסילת הברזל אשדוד - אשקלון על ידי שינויים ביעודי הקרקע
וקביעת הוראות לביצוע המסילה.
2. לייעד רצועת מקרקעין למסילת ברזל בקו רכבת אשדוד
(עד הלום) - אשקלוון לרבות לתחנות רכבת.
3. לקבוע הוראות לקוי בנין.
4. לאפשר התווית דרכי / שבילי שירות בתחום התכנית להחזקת מבני
ומתקני הדרך ומתקני התשתית וכל מתקן אחר שיידרש להפעלת
הרכבת ותחזוקת המסילה.
5. לייעד שטחים בתחום התכנית להסדרת ניקוז לטפול ושקום נופי
ולפתרונות אקוסטיים.
6. לקבוע הוראות להקמת מתקנים הדרושים לחשמול הרכבת
כולל אמצעי הזנה (תחנת השנאה) מערכת מגע עילי,
מתקני השו"ב (שליטה ובקרה) לחשמול, לתקשורת ולאיתות.
7. לקבוע הוראות למיגון אקוסטי.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאשדוד
דרוםאשקלון
דרוםבאר טוביה
דרוםשקמים

תיאור המיקום:
מקום: תוואי מסילת ברזל אשדוד - אשקלון

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
161חלק9, 288, 10-12, 25, 27, 69, 73
162חלק84, 9239-41, 102-103, 111, 124-125
164חלק130105, 109-110, 113, 121-122, 125, 128
364חלק67, 7666, 68, 75
366חלק40-41, 44-46, 48-49
367חלק63, 65, 6957-58, 60, 62, 64, 67-68
368חלק61, 64-66, 68
376חלק119, 123, 128, 133, 135
398חלק41-43, 60, 66, 69, 9930-40, 44, 50, 53, 58, 128-129, 137, 148-149, 161
399חלק129-132, 139, 147, 152, 155-156, 159, 175, 179-180, 182-185
414חלק121
1120חלק1, 32, 30
2011חלק96-8
2012חלק1
2025חלק4, 11
2501חלק5
2521חלק3, 7
2522חלק27
2637חלק32
2638חלק23
2639חלק2-6
2776חלק8, 11
2783חלק12
2784חלק71, 6, 8
2785חלק1, 97-8
2786חלק1, 3-4, 11, 14-16
2788חלק1, 42-3, 5
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית3/ 02/ 101תוכנית מתאר אשדודשינוי
תוכנית8/ 03/ 109/ 10אזור תעשיה עד - הלוםשינוי
תוכנית6/ 02/ 234/ 26/ אדיור מוגן - קיבוץ ניצניםשינוי
תוכנית6/ 03/ 160/ 3/ אתיקון לתכנית מפורטת - כביש כניסה לניצנים - דרך כניסה לכפר נוערשינוי
תוכנית4/ 02/ 101תכנית מתאר אשקלוןשינוי
תוכנית8/ 02/ 101תכנית מתאר באר טוביהשינוי
תוכנית6/ 02/ 234תכנית מתאר חוף אשקלוןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות29/03/2005תאריך פרסום: 29/03/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5384. עמוד: 2183. שנה עברית: התשסה .
פרסום לאישור בעיתונים18/02/2005תאריך פרסום בעיתון: 17/02/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 17/02/2005. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 18/02/2005. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו07/02/2005
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט07/02/2005
החלטה בדיון בהתנגדויות16/08/2004
פרסום להפקדה ברשומות02/06/2004תאריך פרסום: 02/06/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5302. עמוד: 3038. שנה עברית: התשסד .
פרסום להפקדה בעיתונים23/04/2004תאריך פרסום בעיתון: 22/04/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 22/04/2004. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 23/04/2004. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט14/04/2004
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו25/03/2004
החלטה בדיון בוולק"ח01/09/2003
החלטה בדיון בהפקדה16/06/2003
קבלת תכנית21/01/2003