רכעיע

בקשה ועדה מקומית גכיע

זיהוי ומאפיינים
סוג: הפקעה (ס. 189)
שם: רכעיע
מספר: גכיע