רמות ב' - שלב א', מושב רמות

תוכנית ג/ 10772

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: רמות ב' - שלב א', מושב רמות
מספר: ג/ 10772
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. להוות שלב ראשון בפתוח מגורים ותיירות באתר רמות
ב'.
ב. פתוח 229 יח"ד, מפעלי תיירות ושרותי ציבור.
ג. קביעת תנאים והוראות בניה לפי יעודי קרקע.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןגולןגולןרמות

תיאור המיקום:
ישוב: רמות

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
20000חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה25/12/2002
קבלת תכנית25/06/1998
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מתאר200202825/12/2002