רמות ד' - באר שבע

תוכנית 5/ במ/ 185

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית ול"לית
שם: רמות ד' - באר שבע
מספר: 5/ במ/ 185
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת שכונת מגורים ע"י שינויים
ביעודי קרקע וקביעת הנחיות ומגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר שבעבאר שבעבאר שבע

תיאור המיקום:
ישוב: באר שבע
רמות ד'
גוש: 38063 ו- 38062

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38062חלק4, 8
38063חלק6, 8-10
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים08/04/1997תאריך פרסום בעיתון: 08/04/1997.
פרסום לאישור ברשומות20/03/1997תאריך פרסום: 20/03/1997. מס' ילקוט פרסומים: 4505. עמוד: 2759. שנה עברית: התשנז .
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה16/02/1997
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו11/02/1997
החלטה בדיון באישור תכנית25/02/1996
פרסום להפקדה ברשומות13/07/1995תאריך פרסום: 13/07/1995. מס' ילקוט פרסומים: 4319. עמוד: 4060. שנה עברית: התשנה .
פרסום להפקדה בעיתונים01/06/1995תאריך פרסום בעיתון: 01/06/1995.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו30/05/1995
החלטה בדיון בהפקדה18/09/1994
קבלת תכנית22/08/1994
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום200400528/06/2004