רמות- חלוקת נחלה מס' 31

תוכנית ג/ 13610

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: רמות- חלוקת נחלה מס' 31
מספר: ג/ 13610
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ביטול של נחלה ותכנון של שלוש מגרשי מגורים ללא חקלאים במושב רמות

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןגולןגולןרמות
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
200000חלק
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 11964תכנית מתאר מושב רמותשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו11/04/2007
החלטה בדיון בהפקדה18/06/2003
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף18/12/2002
קבלת תכנית08/12/2002
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200301418/06/2003