רמת ארבל - ישוב קהלתי חדש

תוכנית ג/ 12895

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: רמת ארבל - ישוב קהלתי חדש
מספר: ג/ 12895
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. תיחום שטח פיתוח לישוב קהילתי רמת ארבל.
2. איחוד וחלוקה מחדש.
3. קביעת אזורים ושימושי קרקע ליעודים השונים.
4. התווית רשת דרכים פנימית וסיווגן.
5. קביעת הוראות בניה ותנאים לשימושים בהם מותרת בניה.
6. קביעת הוראות טיפול בשטחים פתוחים והסדרת השימוש בשטחים ציבוריים.
7. קביעת תנאים, הנחיות ושלבי ביצוע.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל התחתוןהגליל התחתון

תיאור המיקום:
רמת ארבל - ישוב קהלתי חדש

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
15420חלק1, 3-52
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה08/03/2002
קבלת תכנית12/12/2001
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון200200318/03/2002