רמת מגשימים - הרחבת הישוב

תוכנית ג/ 10097

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: רמת מגשימים - הרחבת הישוב
מספר: ג/ 10097
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. עריכת בינוי בישוב רמת מגשימים לתוספת של 133
יח"ד וסה"כ לקיבולת של 250 יח"ד ותוספת 30 יח"ד
נעורים, סה"כ 42 יח"ד נעורים.
ב. חלוקת השטח לקרקע למגורים, בניני ציבור, מבני
מסחר, מבני משק, מבני תעשיה ומלאכה, תחנת תדלוק,
שטחים ציבוריים פתוחים, שטחי ספורט, דרכים, שבילים.
ג. קביעת הוראות בניה ליעודים השונים.
ד. בקשת הקלה לכביש מס' 98 בקטע שעובר בתחום התכנית
מקו בנין 80 מ' לקו בנין 50 מ' בצד שפונה לישוב.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןגולןגולןרמת מגשימים

תיאור המיקום:
ישוב: רמת מגשימים

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
20000חלק4, 13, 40-41
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 7588כביש עוקף רמת מגשימיםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות22/11/1999תאריך פרסום: 22/11/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4825. עמוד: 1432. שנה עברית: התשס .
פרסום לאישור בעיתונים05/11/1999תאריך פרסום בעיתון: 05/11/1999.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו17/10/1999
החלטה בדיון באישור תכנית26/05/1999
פרסום להפקדה ברשומות11/02/1999תאריך פרסום: 11/02/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4729. עמוד: 1853. שנה עברית: התשנט .
פרסום להפקדה בעיתונים15/01/1999תאריך פרסום בעיתון: 15/01/1999.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו04/01/1999
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו04/01/1999
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה04/01/1999
החלטה בדיון בהפקדה06/05/1998
קבלת תכנית14/08/1997