רמת רזים - דרום

תוכנית ג/ 12951

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: רמת רזים - דרום
מספר: ג/ 12951
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקמת רובע עירוני חדש הכולל מרכז עירוני חדש לעיר ושכונות מגורים המקיפות אותו שיכללו כ- 5000 יחידות דיור ואת השירותים העירוניים הנלווים הדרושים כגון: מבני ציבור,מבני משרדים,מסחר,שטחים ציבוריים פתוחים ומתקנים טכניים.
ברובע מתוכננים מגרש למכללה ומגרשים לשלושה בתי מלון הכוללים 800 חדרים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןצפתצפתצפת

תיאור המיקום:
רמת רזים - דרום

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
13096חלק1-2
13702כל הגוש
13703חלק33-34, 559, 27-32, 35, 37, 39-41, 44-45, 48-50, 54, 56
13704חלק1-122
13705חלק1-2
13706חלק1-165
13707חלק1-136
13708חלק1-134
13709חלק1-165
13710חלק1-192
13711חלק1-104
13712חלק1-115
13713חלק1-124
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 3845שכונת מגורים רמת רזים - צפתשינוי
תוכניתג/ 552תכנית מתאר צפת ר -צפתשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו18/04/2007
החלטה בדיון בוולק"ח03/05/2004
החלטה בדיון בהפקדה22/01/2003
קבלת תכנית16/01/2002