רסיטל

ישות כללית שלביות/ תא/ 3040

זיהוי ומאפיינים
סוג: שינוי שלביות סעיף 145(ג)
שם: רסיטל
מספר: שלביות/ תא/ 3040
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי שלביות בזרוע הצפונית של המע"ר
1. הבטחת ביצוע לולאת וולובלסקי ודרך שירות מזרחית להיתר בניה.
2. ביצוע בפועל של דרך השירות המזרחית כתנאי לתעודת אכלוס.
3. העתקת עמוד מתח גבוה כתנאי לאכלוס.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפו
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתא/ 3040אולמי רסיטלשינוי שלביות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בבקשה09/01/2012
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה א'8909/01/2012