רפרצלציה ובטול דרך

תוכנית עח/ 98

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: רפרצלציה ובטול דרך
מספר: עח/ 98
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
רפרצלציה ובטול דרך

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזעמק חפרעמק חפרשושנת העמקים

תיאור המיקום:
ישוב: �______________
כפר ידידיה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8302כל הגוש
8303כל הגוש
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות05/12/1968תאריך פרסום: 05/12/1968. מס' ילקוט פרסומים: 1489. שנה עברית: התשכט .
קבלת תכנית12/02/1968