רפרצלציה של השטח ופתיחת דרך חדשה

תוכנית עח/ 59/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: רפרצלציה של השטח ופתיחת דרך חדשה
מספר: עח/ 59/ 2
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
רפרצלציה של השטח ופתיחת דרך חדשה

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזעמק חפרעמק חפרשושנת העמקים

תיאור המיקום:
ישוב: �______________
כפר ידידיה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8304חלק29-31
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות06/01/1966תאריך פרסום: 06/01/1966. מס' ילקוט פרסומים: 1252. שנה עברית: התשכו .
קבלת תכנית07/07/1965