רצ/3/2/1/א פרטית+שילטון

תוכנית רצ/ 1/ 2/ 3/ א

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: רצ/3/2/1/א פרטית+שילטון
מספר: רצ/ 1/ 2/ 3/ א
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. קביעת אזורים למגורים.
ב. קביעת אזורים לבניני ציבור
ג. קביעת אזורים למסחר
ד. קביעת אזורים לשטח ציבורי פתוח ושבילי הולכי רגל
ה. התווית דרכים וקביעת קווי בנין.
ו. קביעת זכויות בניה.
ז. חלוקה חדשה לפי סימן ז' לחוק בהסכמת הבעלים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזראשון לציוןראשון לציוןראשון לציון

תיאור המיקום:
ישוב: ראשון לציון

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3946חלק2524
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתרצ/ 1/ 2/ 3רשל"צ, מצפון לכביש הים - ליד רמת אליהושינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים17/12/1990תאריך פרסום בעיתון: 17/12/1990.
פרסום לאישור ברשומות15/11/1990תאריך פרסום: 15/11/1990. מס' ילקוט פרסומים: 3815. עמוד: 506. שנה עברית: התשנא .
פרסום להפקדה בעיתונים16/08/1990תאריך פרסום בעיתון: 16/08/1990.
החלטה בדיון באישור תכנית08/08/1990
פרסום להפקדה ברשומות03/06/1990תאריך פרסום: 03/06/1990. מס' ילקוט פרסומים: 3770. עמוד: 2908. שנה עברית: התשן .
קבלת תכנית20/12/1988