רצועת הנופש

תוכנית רש/ 763/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: רצועת הנופש
מספר: רש/ 763/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. ליצור רצועה ירוקה, פתוחה לציבור, שתהווה חלק מרצף ירוק, מנחל הירקון ועד לים התיכון.
2. לשמור ערכי טבע, נוף ותצפיות.
3. להפשיר הקרקע החקלאית ליעודים המוצעים בתקנון ובתשריט.
4. לקבוע באזורי היעוד הנ"ל זכויות:
למגורים - עד לסף עליון של 6,100 יח"ד, כולל דיור מוגן או מלונאות או מעונות סטודנטים בתנאים המפורטים בהוראות התכנית.
לכפר נוער "הכפר הירוק" - 85,000 מ"ר שטח עיקרי ו- 20,000 מ"ר שטחי שרות, אשר תכנית זו כוללת לגביהן הוראות של תכנית מפורטת; בתנאים המפורטים בהוראות התכנית.
למרכז תחבורה משולב - 20,000 מ"ר שטח עיקרי;
לפנאי נופש וספורט 32,000 מ"ר שטחי בניה כוללים, בתנאים המפורטים בהוראות התכנית.
5. לקבוע תנאים והנחיות להכנת תכניות מפורטות לאזורים ולמתחמי התכנון.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביברמת השרוןרמת השרוןרמת השרון
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6332חלק9, 122-131, 136
6333חלק259, 261, 302, 305-306255-256, 258, 260, 301, 307
6334חלק9-116-8, 23
6335חלק2-9, 12-15, 310
6340חלק1-9, 11-14, 18-2510, 15-17
6341חלק6-8, 17-18, 244-5, 9, 15-16, 21-22, 25, 28
6612חלק22, 254, 63, 69, 74-75, 80-81
6613חלק8-137
6614חלק463, 465, 467, 469, 471, 475, 477, 480, 482, 490, 492, 495498
6615חלק20-26, 36-38, 244-2543, 27-28, 34, 46, 108-109
6616חלק2930
6617חלק8-9, 11-122-3, 6-7, 10
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות28/04/2010תאריך פרסום: 28/04/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6080. עמוד: 2734. שנה עברית: התשע .
פרסום לאישור בעיתונים26/03/2010תאריך פרסום בעיתון: 25/03/2010. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 25/03/2010. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 26/03/2010. עיתון: עיתון מקומי.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה17/02/2010
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו31/12/2009
החלטה בדיון במועצה הארצית27/10/2009
החלטה בדיון בהתנגדויות23/07/2007
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר30/09/2006
פרסום להפקדה בעיתונים11/08/2006תאריך פרסום בעיתון: 10/08/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 10/08/2006. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 11/08/2006. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום להפקדה ברשומות09/08/2006תאריך פרסום: 09/08/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5563. עמוד: 4551. שנה עברית: התשסו .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו22/06/2006
החלטה בדיון בוולק"ח05/09/2005
החלטה בדיון בהפקדה26/01/2004
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף20/11/2002
קבלת תכנית25/07/2000
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים111917/02/2010
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה ב' להתנגדויות104315/02/2010
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים41027/10/2009
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - המועצה הארצית לתכנון ולבניה50721/04/2009
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - המועצה הארצית לתכנון ולבניה50503/03/2009
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב73529/10/2007
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה ב' להתנגדויות96323/07/2007
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה ב' להתנגדויות95330/04/2007
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה ב' להתנגדויות94805/03/2007
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה ב' להתנגדויות94719/02/2007
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה ב' להתנגדויות94505/02/2007
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים66630/09/2006
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה ב' להתנגדויות93025/09/2006
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים49505/09/2005
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים49401/08/2005
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים49004/04/2005
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולק"ח20507/02/2005
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב69226/01/2004
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב68716/06/2003
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב68025/11/2002
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח אישור תכנית ע"י שר הפנים
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה