רצועת קווי חשמל ראשיים להוצאת אנרגיה מדרום אשקלון אל קו צפית-רמת חובב

תוכנית תמא/ 10/ ג/ 8

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר ארצית
שם: רצועת קווי חשמל ראשיים להוצאת אנרגיה מדרום אשקלון אל קו צפית-רמת חובב
מספר: תמא/ 10/ ג/ 8
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: ארצית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתסקיר השפעה על הסביבה04/05/2010
רישום נתוני פרסום ברשומות בדבר עריכת התמ"א07/02/2007תאריך פרסום: 07/02/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5627. עמוד: 1532. שנה עברית: התשסז .
החלטה בדיון בבקשה למתן הוראה לעריכת תמ"א02/01/2007