רשת איסוף שפכים,תחנה וקו סניקה לסילוק שפכים.

בקשה ועדה מקומית מח/ ש/ 531

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור היתר בניה
שם: רשת איסוף שפכים,תחנה וקו סניקה לסילוק שפכים.
מספר: מח/ ש/ 531
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
רשת איסוף שפכים, תחנה וקו סניקה לסילוק שפכים ממושב מכמורת וסביבתו לתחנת סניקה של כפר וויתקין ולמט"ש נתניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזנתניהנתניה
מרכזעמק חפרעמק חפרמכמרת
מרכזעמק חפרעמק חפרכפר ויתקין