שאר ישוב

תוכנית ג/ 73

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שאר ישוב
מספר: ג/ 73
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקמת מושב עובדים

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל העליוןמבואות החרמוןשאר ישוב

תיאור המיקום:
ישוב: שאר ישוב

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
13243כל הגוש
13244כל הגוש
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות08/10/1953תאריך פרסום: 08/10/1953. מס' ילקוט פרסומים: 314. עמוד: 61. שנה עברית: התשיד .
החלטה בדיון בהפקדה05/06/1952
קבלת תכנית09/04/1950