שבו-מגורים, גן נר

תוכנית ג/ גל/ מק/ 143

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שבו-מגורים, גן נר
מספר: ג/ גל/ מק/ 143
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ביטול חלוקה משנית של מגרשים בייעוד מגורים ב' ושינוי בקוויבנין צידיים ותכסית.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגלבועהגילבועגן נר (גבורים)
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
20855חלק4, 7-8
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 10622שינוי יעוד מאזור מבני ציבור למגורים, שינוי למתאר, גן נרשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות18/03/2010תאריך פרסום: 18/03/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6071. עמוד: 2335. שנה עברית: התשע .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר04/01/2010
פרסום להפקדה ברשומות23/10/2009תאריך פרסום: 23/10/2009. מס' ילקוט פרסומים: 6033. עמוד: 960. שנה עברית: התשע .
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון201000104/01/2010