שבי ציון איחודמגרשים 159 ו - 160 ושינוי בהוראות הבניה

תוכנית ג/ 19753

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שבי ציון איחודמגרשים 159 ו - 160 ושינוי בהוראות הבניה
מספר: ג/ 19753
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
איחוד מגרשי מגורים א' 159 ו - 160 המאושרים
התאמת זכויות הוראות בניה

עיקרי ההוראות:
איחוד מגרשי מגורים א' 159 ו - 160 המאושרים
קביעת השימושים המותרים בתא השטח
קביעת זכויות והוראות בניה

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמטה אשרמטה אשר
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18116חלק159-160
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 6490תכנית מתאר -שבי ציוןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה30/04/2012
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף12/11/2011
קבלת תכנית26/07/2011
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות201200630/04/2012