שבי ציון

תוכנית ג/ 11093

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שבי ציון
מספר: ג/ 11093
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
עריכת תכנית הרחבה לשבי ציון.
1. שינוי יעוד מקרקע חקלאית ומשטח למלאכה ותעשיה לשכונת מגורים,מסחר,מלונאות תיירות ונופש,שצ"פ, דרכים וחניות.
2. קביעת הנחיות לבינוי ופיתוח.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמטה אשרמטה אשרשבי ציון
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18135חלק21, 26
19953חלק5, 254, 17-19, 32
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 6490תכנית מתאר -שבי ציוןשינוי
תוכניתג/ 4360חלוקת מגרשים מחדששינוי
תוכניתתמא/ 15תכנית מתאר ארצית לפריסת שדות תעופה.אישור ע"פ תמ"א
תוכניתתמא/ 12תכנית מתאר ארצית למפעלי תיירות ונופשאישור ע"פ תמ"א
תוכניתתמא/ 23תכנית מתאר ארצית למסילות ברזלאישור ע"פ תמ"א
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות13/02/2003תאריך פרסום: 13/02/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5159. עמוד: 1519. שנה עברית: התשסג .
פרסום לאישור בעיתונים26/01/2003תאריך פרסום בעיתון: 24/01/2003. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 24/01/2003. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 26/01/2003. עיתון: הארץ.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו19/01/2003
החלטה בדיון באישור תכנית26/08/2002
החלטה בדיון בהתנגדויות26/08/2002
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר28/05/2002
פרסום להפקדה ברשומות21/05/2002תאריך פרסום: 21/05/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5076. עמוד: 2431. שנה עברית: התשסב .
פרסום להפקדה בעיתונים26/04/2002תאריך פרסום בעיתון: 24/04/2002. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 26/04/2002. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 26/04/2002. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו10/04/2002
החלטה בדיון בהפקדה28/06/2000
קבלת תכנית05/01/1999
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות200201926/08/2002
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים20528/05/2002