שבילים להולכי רגל ומגרשים למתקנים הנדסיים עומר צפון - מזרח

תוכנית 14/ 02/ 100/ 37

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שבילים להולכי רגל ומגרשים למתקנים הנדסיים עומר צפון - מזרח
מספר: 14/ 02/ 100/ 37
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית לשבילים להולכי רגל, מגרשים
למתקנים הנדסיים ושינוי גבולות של מגרשי מגורים
על ידי שינויים ביעודי קרקע ובהוראות התכנית.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםעומרעומרעומר

תיאור המיקום:
ישוב: עומר
עומר צפון - מזרח

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38558כל הגוש
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות20/05/1998תאריך פרסום: 20/05/1998. מס' ילקוט פרסומים: 4646. עמוד: 3742. שנה עברית: התשנח .
פרסום לאישור בעיתונים14/05/1998תאריך פרסום בעיתון: 14/05/1998.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו19/04/1998
החלטה בדיון באישור תכנית16/03/1998
פרסום להפקדה בעיתונים19/12/1997תאריך פרסום בעיתון: 19/12/1997.
פרסום להפקדה ברשומות27/11/1997תאריך פרסום: 27/11/1997. מס' ילקוט פרסומים: 4592. עמוד: 763. שנה עברית: התשנח .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו06/11/1997
החלטה בדיון בהפקדה28/07/1997
קבלת תכנית20/08/1995