שב''צ בשכונת רמב''ם

תוכנית 23/ מק/ 2073

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שב''צ בשכונת רמב''ם
מספר: 23/ מק/ 2073
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
איחוד וחלוקה של מגרשים המיועדים למבנה ציבור ולשטח ציבורי פתוח.

עיקרי ההוראות:
עפ''י תכנית 82/102/03/23

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאופקיםאופקיםאופקים
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39557חלק
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית23/ 02/ 101/ 2תכנית מתאר אופקיםכפיפות
תוכנית23/ 03/ 102/ 82שכונת רמב''ם - אופקיםכפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר15/03/2011
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - עיון / אישור השר - מחוז דרום201100715/03/2011