שדה משה - משק 67

תוכנית 6/ 03/ 192/ 6

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שדה משה - משק 67
מספר: 6/ 03/ 192/ 6
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הגדלת שטח בנייה מרבי למגורים במשק 67 (ללא הגדלת מספר ה- יח"ד).

עיקרי ההוראות:
הגדלת שטח בניה מרבי למגורים במגרש ל:
600 מ''ר עבור שתי יחידות דיור, ועוד 55 מ''ר ליחידת הורים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםלכיששדה משה

תיאור המיקום:
מערבית למרכז ולהרחבה הקהילתית
בתחום מועצה אזורית לכיש
קואורדינטה X 181120
קואורדינטה Y 613180

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
34109חלק67162, 166
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית6/ 03/ 192שינוי יעוד מבניני ציבור למגוריםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים18/03/2011תאריך פרסום בעיתון: 15/03/2011. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 14/03/2011. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 18/03/2011. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום לאישור ברשומות17/03/2011תאריך פרסום: 17/03/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6214. עמוד: 3209. שנה עברית: התשעא .
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט26/01/2011
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו25/01/2011
החלטה בדיון באישור תכנית12/07/2010
פרסום להפקדה ברשומות08/02/2010תאריך פרסום: 08/02/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6061. עמוד: 1874. שנה עברית: התשע .
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית29/01/2010
פרסום להפקדה בעיתונים28/01/2010תאריך פרסום בעיתון: 25/01/2010. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 25/01/2010. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 28/01/2010. עיתון: עיתון מקומי.
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר10/01/2010
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט30/12/2009
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו21/12/2009
החלטה בדיון בהפקדה13/05/2009
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף08/01/2009
קבלת תכנית13/11/2008
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית201000612/07/2010
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים110710/01/2010
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200900913/05/2009
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה