שדה ניצן

תוכנית 7/ 03/ 152/ 7

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שדה ניצן
מספר: 7/ 03/ 152/ 7
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי משטח לבנייני משק לאזור מגורים,
משטח ציבורי פתוח לאזור מגורים ומבני משק,
ביטול ואיחוד חלקות קיימות וחלוקתן מחדש
בהתאם למצב הקיים והפיתוח בעתיד.
ביטול תכנית מפורטת מס' 152/03/7 על אותו החלק
המוגש בקו כחול המסומן בתשריט.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםאשכולשדה נצן
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100296חלק16
100333חלק55, 74, 116
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים16/11/1983תאריך פרסום בעיתון: 16/11/1983. תאריך פרסום בעיתון: 16/11/1983. תאריך פרסום בעיתון: 16/11/1983.
פרסום לאישור ברשומות10/11/1983תאריך פרסום: 10/11/1983. מס' ילקוט פרסומים: 2981. עמוד: 491. שנה עברית: התשמד .
החלטה בדיון באישור תכנית12/09/1983
פרסום להפקדה בעיתונים28/03/1983תאריך פרסום בעיתון: 28/03/1983. תאריך פרסום בעיתון: 28/03/1983.
פרסום להפקדה ברשומות24/03/1983תאריך פרסום: 24/03/1983. מס' ילקוט פרסומים: 2907. עמוד: 1417. שנה עברית: התשמג .
החלטה בדיון בהפקדה14/02/1983
קבלת תכנית26/10/1980