שדה תעופה אילת - חבל אילות

תוכנית 12/ 03/ 107/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שדה תעופה אילת - חבל אילות
מספר: 12/ 03/ 107/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. הסרת מגבלות בניה ומטרד רעש מהעיר אילת ומאזור בתי המלון שלה,
ומתן אפשרות לבצוע תכנית המתאר של העיר על ידי הרחקת מתקני
נמל התעןפה ממקומם הנוכחי.
ב. יצירת תשתית לפיתוחה של התירות הבין לאומית לאילת
וניצול קיבולת של 4,000 החדרים ברשת המלונות שהוקמה
לאחרונה באילת.
ג. מתן אפשרות לחבור אילת והנמל לרשת הרכבות הארצית.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםחבל אילותחבל אילות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות24/09/1981תאריך פרסום: 24/09/1981. מס' ילקוט פרסומים: 2752. עמוד: 2894. שנה עברית: התשמא .
החלטה בדיון באישור תכנית23/03/1981
פרסום להפקדה בעיתונים28/12/1977תאריך פרסום בעיתון: 28/12/1977. תאריך פרסום בעיתון: 28/12/1977. תאריך פרסום בעיתון: 28/12/1977.
פרסום להפקדה ברשומות22/07/1976תאריך פרסום: 22/07/1976. מס' ילקוט פרסומים: 2238. עמוד: 2200. שנה עברית: התשלו .
החלטה בדיון בהפקדה24/05/1976
קבלת תכנית01/05/1976
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית201201029/10/2012