שדה תעופה הרצליה

תוכנית הר/ 4000

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שדה תעופה הרצליה
מספר: הר/ 4000
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. קביעת שטח לשדה תעופה פנים ארצי בדרגה 4 להיקף פעילות שנתית של 100000 תנועות והקפות מטוסים, שיכלול ייעודי קרקע הדרושים לתפעול יעיל ובטיחותי של שדה התעופה, הן בצד האווירי והן בצד היבשתי, לפי תמא/ 15.
2. קביעת תנאים ואמצעים לתפעול בטיחותי סדיר ותקין של שדה התעופה.
3. קביעת הוראות בסביבת שדה התעופה והמרחב סביבו להבטחת הפעילות התעופתית ובטיחות הטיסה.
4. מזעור רמת החשיפה לרעש מטוסים של האוכלוסיה בתחום ההשפעה של שדה התעופה.
5. קביעת הוראות בנושאים הנוגעים לאיכות הסביבה.
6. קביעת זכויות והגבלות בנייה בתחום שדה התעופה.

עיקרי ההוראות:
1. קביעת ייעודי קרקע לשדה תעופה והשימושים המותרים בו.
2. קביעת מערכת הדרכים והחניה.
3. קביעת עקרונות בינוי.
4. קביעת הגבלות לבנייה ולשימושים בקרקע באזורים חשופים לרעש.
5. קביעת הגבלות בניה בגין גובה.
6. קביעת הגבלות בני ושימושים בקרקע למיזעור סכנת ציפורים לתעופה.
7. קביעת הנחיוות לנושאים הנוגעים לתחום איכות הסביבה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבהרצליההרצליה
תל-אביבהרצליהכפר שמריהו
תל-אביברמת השרוןרמת השרון
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6664חלק56, 59, 61, 66-67, 1062-3, 47, 51-52, 55, 57-58, 69, 75-76, 81-82, 90, 92, 97-98, 103-104
6665חלק4187
6672חלק51, 111-113
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתהר/ 253/ אתכנית מס' 253א' תכנית מספר 253/ אשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו01/04/2012
החלטה בדיון בהפקדה24/01/2011
קבלת תכנית18/08/2008
פרסום הכנת תכנית ברשומות14/02/2002תאריך פרסום: 14/02/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5054. עמוד: 1461. שנה עברית: התשסב .
פרסום הכנת תכנית בעיתונים01/02/2002תאריך פרסום בעיתון: 29/01/2002. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 29/01/2002. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 01/02/2002. עיתון: עיתון מקומי א.
החלטה בבקשה לפרסום דבר הכנת תכנית26/11/2001