שדה תעופה מטה אשר

תוכנית ג/ 18740

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שדה תעופה מטה אשר
מספר: ג/ 18740
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקמת שדה תעופה ושירותים נלווים לתפעול.

עיקרי ההוראות:
א. שינוי יעוד קרקע מחקלאות לצורך שדה תעופה מדרגה 4 מסלולים, דרכים וקביעת זכויות בניה בהם.
ב. הגבלות על שימושי קרקע וקביעת הוראות הדרושות לשמירה על בטיחות הטיסה.
ג. התאמת שימושי הקרקע וקביעת הוראות למזעור השפעות על הסביבה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמטה אשרמטה אשר

תיאור המיקום:
צפונית מערבית לכברי

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18224חלק10, 12, 21, 25
18225חלק5, 10-14, 16, 18-19
18961חלק10-12, 15
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 4947חלוקת מגרשים מחדש געתון- ויחיעםשינוי
תוכניתג/ 3326גשר הזיו ושטחי מוא"ז סולם צורשינוי
תוכניתתמא/ 31תכנית מתאר ארצית משולבת לבניה פיתוח ולקליטת עליהאישור ע"פ תמ"א
תוכניתתמא/ 3תכנית מתאר ארצית לדרכיםאישור ע"פ תמ"א
תוכניתתממ/ 2/ 9תכנית מתאר למחוז צפון-שינוי מס' 9אישור ע"פ תמ"מ
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתסקיר השפעה על הסביבה07/06/2010
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף01/06/2010
קבלת תכנית21/02/2010
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מתאר201001913/12/2010
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מתאר201000907/06/2010
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מתאר201000817/05/2010