שדמות דבורה

תוכנית ג/ 3536

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שדמות דבורה
מספר: ג/ 3536
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תיחום שטח הפיתוח של המושב

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל התחתוןהגליל התחתוןשדמות דבורה

תיאור המיקום:
ישוב: שדמות דבורה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
15120כל הגוש
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה24/12/1979
קבלת תכנית01/04/1979