שדמות דבורה

תוכנית ג/ 2154

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שדמות דבורה
מספר: ג/ 2154
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
לחלק את השטח לחלקות לקבוע את היעודים השונים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל התחתוןהגליל התחתוןשדמות דבורה

תיאור המיקום:
ישוב: שדמות דבורה

מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו05/01/2009
החלטה בדיון בהפקדה14/04/1975
קבלת תכנית13/12/1974