שדמות דבורה

תוכנית גנ/ 15692

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שדמות דבורה
מספר: גנ/ 15692
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרת התכנית:
הגדלת מגרש מגורים קיים הנדרשת לצורך הקמת יחידות אירוח וברכה

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל התחתוןהגליל התחתוןשדמות דבורה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
15120חלק2228
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 5907מושב שדמות דבורהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה14/12/2005
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף01/10/2005
קבלת תכנית17/08/2005
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות200501214/12/2005