שדרוג מט"ש יד חנה

בקשה ועדה מקומית מח/ ש/ 614

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור היתר בניה
שם: שדרוג מט"ש יד חנה
מספר: מח/ ש/ 614
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שדרוג מט"ש יד חנה - תכנית עקרונית.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזעמק חפרעמק חפריד חנה
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדה מקצועית למים וביוב201100622/11/2011