שדרוג מט"ש שגב

בקשה ועדה מקומית מח/ ש/ 511

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור היתר בניה
שם: שדרוג מט"ש שגב
מספר: מח/ ש/ 511
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
פרשה טכנית - שידרוג מט"ש שגב.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזזמורהגדרהגדרה
מרכזזמורהבני עי"שבני עי"ש
מרכזשורקותגדרות
מרכזשורקותנחל שורקבני ראם
מרכזשורקותנחל שורקיד בנימין
מרכזשורקותנחל שורקחפץ חיים
מרכזשורקותנחל שורקבית חלקיה
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדה מקצועית למים וביוב201200321/02/2012
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית200601204/07/2006
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדה מקצועית למים וביוב200600430/05/2006