שדרוג מלון אדומית ותוספת בנייה למגורים / נופש

תוכנית 2/ 03/ 186/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שדרוג מלון אדומית ותוספת בנייה למגורים / נופש
מספר: 2/ 03/ 186/ 2
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שידרוג ושיפוץ מבנה הקיים המשמש למלון אדומית ב"מרכז תיירות" לשימושים שבתכנית המוצעת ובתוספת אגף חדש למלונאות או / ו אכסון מלונאי מיוחד ומגורים באזור המגרש המערבי.

עיקרי ההוראות:
א. שינוי יעוד למגרש א 100 מאזור מלונאות ונופש ל מגורים, מסחר ומלונאות.
ב. קביעת שטחי בניה מרביים.
ג. קביעת קוי בניין לרבות קוויבניין 0.
ד. קביעת גובה ומספר קומות.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילת

תיאור המיקום:
מרכז תיירות
יותם פינת רחוב טופז
קואורדינטה X 194940
קואורדינטה Y 384890

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
40122חלק1-2, 5, 11-12
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/01/2011
פרסום להפקדה ברשומות26/01/2011תאריך פרסום: 26/01/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6193. עמוד: 2240. שנה עברית: התשעא .
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית03/01/2011
פרסום להפקדה בעיתונים30/12/2010תאריך פרסום בעיתון: 30/12/2010. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 29/12/2010. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 30/12/2010. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט16/12/2010
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו12/12/2010
החלטה בדיון במועצה הארצית17/11/2010
החלטה בדיון בהפקדה09/11/2009
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף24/08/2008
קבלת תכנית28/07/2008
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה