שדרות ביאליק 1-6 , עיבוי בנוי קיים קרית ים

תוכנית ק/ 143/ ג

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שדרות ביאליק 1-6 , עיבוי בנוי קיים קרית ים
מספר: ק/ 143/ ג
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. הגדלת שטח מגרשי המגורים.
ב. הגדלת שטחי בניה עיקרי ושרות.
ג. שינוי גובה המבנים ומס' הקומות.
ד. הכנת תכנית בינוי למגרשי המגורים.
ה. שינוי של קווי הבניין.

עיקרי ההוראות:
- התאמת והסדרה של גבולות מגרשי המגורים למצב בשטח.
- תוספת של 16 יחידות דיור בארבע קומות חדשות, כולל בנית מרחבים מוגנים לדירות
הקיימות, תוספת מעליות וחדרי שרות אחרים.
- התאמת קווי הבניין לבינוי החדש.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהקריותקרית יםקרית יםשד ביאליק
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10444חלק199, 132944, 144
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה21/12/2011
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף16/08/2011
קבלת תכנית27/03/2011
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות א'201101921/12/2011