שדרות ירושלים- שכונה ט'

תוכנית 5/ 03/ 115/ 70

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שדרות ירושלים- שכונה ט'
מספר: 5/ 03/ 115/ 70
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת שטח ציבורי פתוח וחניה
ציבורית תת קרקעית על ידי שינוי ביעודי הקרקע
וקביעת הנחיות בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר שבעבאר שבעבאר שבעשד ירושלים
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38058חלק90
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית5/ 03/ 115/ 58שד' ירושלים פינת שד' המשחרריםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה28/01/2002
קבלת תכנית07/10/1997
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200200128/01/2002