שדרות, (מספר קודם: ת/4/11/1)

תוכנית 21/ 03/ 102/ 27

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שדרות, (מספר קודם: ת/4/11/1)
מספר: 21/ 03/ 102/ 27
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
קביעת אזור לשטח לבניני ציבור ותיחומו לצרכי הקמת מועדון במקום שטח פרטי פתוח.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשדרותשדרותשדרות

תיאור המיקום:
שדרות

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
1896חלק26-36, 45-49, 85-99, 102-106
1900חלק26, 71-72, 79
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות03/07/1969תאריך פרסום: 03/07/1969. מס' ילקוט פרסומים: 1535. שנה עברית: התשכט .