שדרות, (מס' קודם: ת/4/11/11)

תוכנית 21/ 03/ 102/ 31

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שדרות, (מס' קודם: ת/4/11/11)
מספר: 21/ 03/ 102/ 31
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יעוד שטחים:- לבניני ציבור - תוספת לבי"ס מיוחד ושטח לבי"ס מפתן. לשטחים ציבוריים פתוחים - מעברים להולכי רגל.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשדרותשדרותשדרות

תיאור המיקום:
שדרות

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
1900חלק7, 43, 52
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות20/08/1970תאריך פרסום: 20/08/1970. מס' ילקוט פרסומים: 1654. שנה עברית: התשל .