שדרת המלונות הצפונית

תוכנית 2/ 03/ 114/ 41

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שדרת המלונות הצפונית
מספר: 2/ 03/ 114/ 41
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תכנון מחדש של חלק מאזור חוף צפוני על ידי קביעת
יעודי קרקע חדשים והוראות והנחיות בניה וקביעת
זכויות בניה באזורי מלונאות ונפש קיימים, בהתאם
לתקנות חוק התכנון והבניה תשנ"ב 1992.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילת

תיאור המיקום:
ישוב: אילת
שדרת המלונות הצפונית
גוש: 40053 (חלק), 40068 (חלק), 40042 (חלק)
40054 (חלק).
חלקות: לא מוסדרות

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
40042חלק1
40053חלק
40054חלק
40068חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות19/12/1995תאריך פרסום: 19/12/1995. מס' ילקוט פרסומים: 4362. עמוד: 967. שנה עברית: התשנו .
פרסום לאישור בעיתונים07/12/1995תאריך פרסום בעיתון: 07/12/1995.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה17/10/1995
החלטה בדיון בהתנגדויות18/09/1995
החלטה בדיון באישור תכנית18/09/1995
פרסום להפקדה ברשומות18/12/1994תאריך פרסום: 18/12/1994. מס' ילקוט פרסומים: 4268. עמוד: 1036. שנה עברית: התשנה .
פרסום להפקדה בעיתונים23/11/1994תאריך פרסום בעיתון: 23/11/1994.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו21/11/1994
החלטה בדיון בהפקדה30/05/1994
קבלת תכנית13/10/1993