שדרת השקמים

תוכנית 6/ 02/ 234/ 34

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שדרת השקמים
מספר: 6/ 02/ 234/ 34
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. הגנה על הקיום הפזי בהווה ובעתיד של השקמים הקיימות בשטח התכנית.
2. שמירת הרצף החזותי של שדירת השקמים ושיקומו בתוואי אורכי המשכי.
3. להסדיר נתיב תנועה למטיילים ונופשים לאורך תוואי השדירה.
4. קביעת הנחיות והגבלות להכנתן ולאישורן של התכניות מפורטות בשטח התכנית.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםחוף אשקלון

תיאור המיקום:
בין השטחים החקלאיים של קיבוץ זיקים ומושב מבקיעים במזרח לדיונות
החול במזרח, ובין כביש הכניסה לקיבוצים כרמיה וזיקים בדרום, לכביש
קצא"א - הכניסה לאזור התעשיה הדרומי של אשקלון בצפון.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
1273כל הגוש
1279חלק33-35, 3820-21, 32, 36-37, 39-40
1280חלק13-14, 20, 23, 63, 651, 15-19, 21-22, 24, 34, 42, 58, 61, 64
1435חלק13-16, 19, 22, 33, 39-46, 55-56, 70-71, 73, 765-7, 12, 23-27, 32, 35-38, 52, 72
1436חלק18-2425, 28-31, 36
1437חלק12-13, 4014, 16-24, 26-27
2831חלק34, 11
2834חלק2-3, 7
2844חלק2
2845חלק2
2846חלק18
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית6/ 02/ 234תכנית מתאר חוף אשקלוןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה28/01/2002
קבלת תכנית25/10/1999
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200200128/01/2002