שדרת השקמים

תוכנית 4/ 02/ 101/ 148

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שדרת השקמים
מספר: 4/ 02/ 101/ 148
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. הגנה על הקיום הפיזי בהווה ובעתיד של השקמים הקיימות בשטח התכנית.
2. שמירת הרצף החזותי של שדירת השקמים ושיקומו בתוואי אורכי המשכי.
3. הגנה על שטח שלולית החוף שבתחום התכנית.
4. קביעת הנחיות והגבלות להכנתן ולאישורן של תכניות מפורטות בשטח התכנית.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאשקלוןאשקלוןאשקלון
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
1472חלק1-13, 15-19, 38-4114, 20-24, 30, 35-36
1473חלק7139-40, 66, 76-78, 81
1478חלק12-13, 16-18
1479חלק9-103-5, 14, 18
1480חלק1-13, 16-22, 29, 41-42, 4423-28, 34-35, 39-40
1481חלק1, 5, 10-11, 18-19, 21-22, 33, 36
1726חלק5-6, 15-29
1727חלק12, 26
1729חלק15-17, 21, 27-29, 34, 3714, 18-20, 22, 25-26
1731חלק2-41
1732חלק1-2, 4-17, 23-24, 29, 31-343
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית4/ 02/ 101/ 106שכונות דרומיותשינוי
תוכנית4/ 02/ 101תכנית מתאר אשקלוןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה05/07/2004
קבלת תכנית25/10/1999
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200400605/07/2004