שה/ 10/ 212/ 4

ערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה שה/ 10/ 212/ 4

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר לתכנית (ס. 112)
שם: שה/ 10/ 212/ 4
מספר: שה/ 10/ 212/ 4
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשהםשהם
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6888חלק24
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר15/02/2011
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת ערר מחוזית - מחוז מרכז200827613/09/2010