שהם אזור תעסוקה

תוכנית שה/ 69/ 9/ 14/ ג

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שהם אזור תעסוקה
מספר: שה/ 69/ 9/ 14/ ג
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. הקמת אזור תעסוקה ומסחר בכניסה הדרומית לשהם ע"י שינוי יעוד משטח חקלאי, מבנים ומוסדות ציבור, ממרכז תחבורה, משרותים הנדסיים ומוואדי, מאושרים ליעודים הבאים:
א1. לאזור מסחרי.
א2. למוסדות ציבור ומשרדים.
א3. למבנים ומוסדות ציבור.
א4. לשטחים ציבוריים פתוחים.
א5. לדרכים ודרכים זמניות.
א6. לספורט ונופש.
א7. לגן מבואה ציבורי.
א8. לנטיעות בגדות הנחלים.
א9. לאתר לשימור.
א10. לנחל.
ב. איחוד וחלוקה בהסכמת הבעלים לפי פרק ג' סימן ז' לחוק.
ג. קביעת הוראות וזכויות לבינוי ולפיתוח השטח.
ד. הקלה לקו בנין למגרש 8701 ל- 40 מ' במקום 80 מ' עבור מגרשי ספורט פתוחים.
ה. הסדרת תוואי לנחל בית עריף.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשהםשהםשהם
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6888חלק18, 2624-25, 27, 30
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתשה/ מק/ 69/ 11תכנית בסמכות ועדה מקומית- שוהםשינוי
תוכניתשה/ 69/ 10/ 1שינוי יעוד למרכז תחבורה כולל תחנת דלק, מסעדות, בתי קפה, מסחר, משרדים, אולמישינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות07/03/2010תאריך פרסום: 07/03/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6068. עמוד: 2177. שנה עברית: התשע .
פרסום לאישור בעיתונים28/01/2010תאריך פרסום בעיתון: 25/01/2010. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 25/01/2010. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 28/01/2010. עיתון: עיתון מקומי.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה21/12/2009
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו11/11/2009
החלטה בדיון בהתנגדויות05/04/2009
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר30/11/2008
פרסום להפקדה ברשומות18/11/2008תאריך פרסום: 18/11/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5866. עמוד: 375. שנה עברית: התשסט .
פרסום להפקדה בעיתונים13/11/2008תאריך פרסום בעיתון: 12/11/2008. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 12/11/2008. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 13/11/2008. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו14/09/2008
החלטה בדיון בהפקדה05/02/2007
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף02/04/2006
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף27/06/2005
קבלת תכנית18/05/2003
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
הודעת פרסום פומבי על שמיעת התנגדויות
נוסח אישור תכנית ע"י שר הפנים
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה