שהם אזור תעשיה צפוני מגרש 11

תוכנית שה/ מק/ 401/ 10/ 3

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שהם אזור תעשיה צפוני מגרש 11
מספר: שה/ מק/ 401/ 10/ 3
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הסדרת שטח לתעשיה עתירת ידע ושטח ציבורי ציבורי פתוח בהתאם למגבלות אתר ארכיאולוגי.

עיקרי ההוראות:
1. איחוד וחלוקה של מגרשים כמשמעותם בפרק ג' סימן ז' כאשר אין בתכנית שינוי בשטח הכולל של כל יעוד קרקע וללא בסך השטחים המותרים לבניה. סעיף 62 א א 1.
2. שינוי קו הבנין הקבוע בתכנית. סעיף 62 א א 4.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשהםשהםשהם

תיאור המיקום:
א.ת. צפוני

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
5522חלק3, 5
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתגז/ 401/ 10אזור תעשיה מודיעיםשינוי
תוכניתתמא/ 4/ 2תכנית מתאר ארצית חלקית-נמל תעופה בן גוריון-שינוי מס' 2כפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות18/10/2012תאריך פרסום: 18/10/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6483. עמוד: 298. שנה עברית: התשעג .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר29/06/2012
פרסום להפקדה ברשומות28/06/2012תאריך פרסום: 28/06/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6439. עמוד: 5003. שנה עברית: התשעב .
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - עיון / אישור השר - מחוז מרכז201203229/06/2012