שהם, מגרש 290

תוכנית שה/ 69/ 24

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שהם, מגרש 290
מספר: שה/ 69/ 24
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי קו בנין קדמי לרחוב לשם מ 5.00 מ' ל 3.21 מ'.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשהםשהםשהם

תיאור המיקום:
ישוב: �______________
שהם מגרש 290

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6855חלק38
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים לאישור-התנאים לא מולאו21/11/2007
החלטה בדיון באישור תכנית23/01/2007
פרסום להפקדה ברשומות27/04/1995תאריך פרסום: 27/04/1995. מס' ילקוט פרסומים: 4300. עמוד: 3041. שנה עברית: התשנה .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו28/03/1995
החלטה בדיון בהפקדה16/11/1994
קבלת תכנית01/06/1994
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה ב'200700123/01/2007
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה ב'200400301/03/2004